Den første læsning 1 - Lærervejledning

Til læreren

  • Mål og årsplaner
  • Tavlebøger
  • IWB-tavler til klassens sproglige arbejde
  • Skøn- og faglitterære tekster
  • Arbejdsark